Van Clublokaal naar Kulturhus

Uitstraling Borns Sportgala nog steeds groeiende.

15 december as. vindt voor de 22e keer het Bornse Sportgala plaats. Na 11 gala’s in het clubhuis van BVV –Borne wordt het dit jaar al weer de 11e keer, dat de beste sporters van Borne het jaar in het Kulturhus aan het publiek gepresenteerd worden. In vijf categorieën worden tijdens het gala de namen van de sporters bekend, die in het afgelopen jaar de allerbeste prestaties geleverd hebben.

Naast het kiezen van de beste sportvrouw en sportman wordt ook bekend welke team de beste sportploeg van het jaar is. Bovendien is er ook nog een aanmoedigingsprijs voor een jeugdig sporttalent en de beste jeugd -sportploeg.

In 1996 werden de eerste sportverkiezingen op initiatief van toenmalig BVV Borne – voorzitter Gerrit Runhart, in het clubhuis van de voetbalvereniging gehouden. Het ging toen wel even anders als thans het geval is. De juryleden, die aangezocht/aangesteld waren om de genomineerde sporters te beoordelen, ontvingen de namen van deze sporters een paar dagen voor het sportgala.

Op de dag van de verkiezingen kwamen ze een uur voor aanvang van het gala bijeen om samen de winnaars te bepalen. Tot 2001 werden alleen sportman, sportvrouw, en sportploeg gekozen. Daar werd in dat jaar de aanmoedigingsprijs voor een jeugdig sporttalent aan toegevoegd en vanaf 2004 kwam daar ook nog eens een prijs bij voor de beste jeugdploeg.

Ieder jaar werd, na de evaluatie van het laatste gala, getracht de kwaliteit van het sportgala te verbeteren. Een heel belangrijke impuls kreeg het gala toen consulent Sport en Bewegen van de gemeente Borne, Gemma Tenniglo, deel uit ging maken van de organisatie.

Zo werden er bv. Selectie criteria opgesteld, waaraan de sporters moesten voldoen om genomineerd te worden. Een selectiecommissie beoordeelde, aan de hand van de criteria, de prestaties van de diverse sporters. Wanneer er in voldoende mate was voldaan volgde er een nominatie van de sporter richting de jury. De zevenkoppige jury komt twee keer bijeen: Eén keer om de lijst met genomineerden van de selectiecommissie, met toelichting, in ontvangst te nemen. Een tweede keer om de winnaars in de verschillende categorieën vast te stellen.

Vanaf 2004 werd de mondelinge presentatie vergezeld van videobeelden, die vooraf van de genomineerden gemaakt werden.

In 2006 werd in het kader van Borne 800 het Sportgala gehouden in het Kulturhus “de Bijenkorf”. Dat beviel zo goed, dat besloten werd om de volgende/aankomende verkiezingen hier steeds te laten plaatsvinden. De “verhuizing” naar het Kulturhus betekende ook een einde van de organisatie door BVV- Borne. Er werden leden van andere sportverenigingen aan de organisatie toegevoegd, die daardoor een breder draagvlak kreeg. De organisatie gaat nu door het leven als Sportgala Borne en valt onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport ( B.L.O.S.)

Een aantal bedrijven en instellingen ondersteunen het “Sportgala Borne”

– Gemeente Borne
– Drukkerij Knoef
– Notariskantoor Kuhlman, Hulshof en de Kok.
– BE: Allbrass Industrial
– Rabobank
– Ter Zake
– Gullimex

Deze ondersteuning geeft het “Sportgala Borne” meer financiële armslag. Door deze impuls ontvangen de sportvrouw, sportman en sportploeg een echte trofee vervaardigd door de bekende Bornse kunstenaar Ruurd Hallema.